Dnešný deň bol pre našu školu výnimočný! Pustili sme sa do skvelej spolupráce s Fakultou riadenia […]
Na prelome mája a júna 2023 sa naši štvrtáci a štvrtáčky po úspešnej maturite stali absolventmi a absolventkami SPŠ […]
21. apríla 2023 sa konala študentská súťaž NAG 2023, ktorú organizuje spoločnosť Cisco Systems Slovakia v […]
Schopnosti kriticky myslieť a posudzovať pravdivosť a relevantnosť informácií sú v súčasnosti výnimočne dôležité. Preto sa veľmi tešíme, že […]
V závere mesiaca apríl sa naši Murgašáci stretli na Zimnom štadióne v Banskej Bystrici a na ľade tvrdo zabojovali […]
Vzdelávanie na stredných školách, predovšetkým na školách technického zamerania, musí reagovať na rýchly rozvoj techniky. Nesmie […]
31. marca sa konalo krajské kolo prehliadky žiackych prác a projektov po názvom Stredoškolská odborná činnosť. Medzi […]
Dňa 27.03.2023 reprezentoval našu školu žiak Samuel Sekereš z III.C na ONJ – celoslovenské kolo. Samuel […]
Murgašákom schopnosť kriticky myslieť rozhodne nechýba! Potvrdili to i počas víkendu 17. a 18. marca, keď sa po […]
Dňa 8. marca sa konalo v priestoroch Strednej priemyselnej školy Jozefa Murgaša školské kolo prehliadky žiackych študentských […]