Na prelome mája a júna 2023 sa naši štvrtáci a štvrtáčky po úspešnej maturite stali absolventmi a absolventkami SPŠ […]