Maturitná skúška 2024

Vážení a milí maturanti, na tejto stánke nájdete dokumenty k maturitnej skúške(ďalej MS).

Odoslaním prihlášky ste deklarovali, že ste oboznámení a súhlasíte so všetkým, uvedeným v dokumente  Metodické usmernenie

Praktická časť odbornej zložky (PČOZ)

Usmernenie k odovzdaniu PČOZ

PČOZ forma b – Pokyny pre písanie dokumentácie  – prílohy (vzory)

PČOZ forma b – Pokyny pre písanie dokumentácie

Metodické usmernenie k PČOZ MS – Konzultačný denník

Metodické usmernenie k PČOZ MS

Tematické okruhy na opakovanie PČOZ forma a) – IST

Tematické okruhy na opakovanie PČOZ forma a) – ELE

PČOZ forma b – Návrh tém

Ústna forma internej časti (ÚFIČ)

aktualizované dňa: 9. 2. 2024

aktualizované dňa: 12. 2. 2024

Okruhy mat. tém na opakovanie ÚFIČ JAZYKY B1,B2

Okruhy maturitných tém na opakovanie ÚFIČ MAT

Obsahové vzdelávacie štandardy zo SJL