Maturitná skúška 2024

Vážení a milí maturanti, na tejto stánke nájdete dokumenty k maturitnej skúške(ďalej MS).

Odoslaním prihlášky ste deklarovali, že ste oboznámení a súhlasíte so všetkým, uvedeným v dokumente  Metodické usmernenie

Praktická časť odbornej zložky (PČOZ)

Usmernenie k odovzdaniu PČOZ

18.02.2023

PČOZ forma b – Pokyny pre písanie dokumentácie 2023 – prílohy (vzory)

29.11.2022

PČOZ forma b – Pokyny pre písanie dokumentácie 2023

29.11.2022

Metodické usmernenie k PČOZ MS 2023 – Konzultačný denník

17.10.2022

Metodické usmernenie k PČOZ MS 2023

17.10.2022

Tematické okruhy na opakovanie PČOZ forma a) – IST

4.4.2017

Tematické okruhy na opakovanie PČOZ forma a) – ELE

4.4.2017

PČOZ forma b – Návrh tém

16.10.2017

Ústna forma internej časti (ÚFIČ)

Okruhy maturitných tém na opakovanie ÚFIČ JAZYKY B1,B2

4.4.2022

Okruhy maturitných tém na opakovanie ÚFIČ MAT

4.4.2022

Obsahové vzdelávacie štandardy zo SJL

1.3.2020