31. marca sa konalo krajské kolo prehliadky žiackych prác a projektov po názvom Stredoškolská odborná činnosť. Medzi […]
Dňa 04.04 sa žiaci a žiačky z I.M zúčastnili workshopu Analógového Laboratória pod vedením Mgr.art. Petriskovej. Od […]
22. marca 2023 sa na Murgaške konal workshop Stretnutie s robotom GoFa ABB organizovaný občianskym združením […]
S radosťou Vás pozývame na hokejový zápas, v ktorom sa tím našej školy postaví proti hráčom […]