Internát pre budúcich prvákov

Ak má žiak prijatý do prvého ročníka záujem o internát, je potrebné si ho vybaviť. Kontakt (tel. číslo a e-mail) alebo iné informácie nájdete na stránkach školského internátu: