Štatút Rady školy pri Strednej priemyselnej škole Jozefa Murgaša, Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Zoznam členov Rady školy SPŠ J. Murgaša:
Rada školy, Štatút rady školy a zápisnice z rady školy

Predseda Rady školy: Ing. Michaela Jenisová Karasová

  1. Ing. Jozef Dokoupil
  2. Ing. Peter Mydlo, PhD.
  3. Katarína Tomčíková
  4. Miroslav Blaško
  5. Mgr. Martina Kováčová
  6. Ing. Martin Turčan
  7. Ing. Pavol Podracký
  8. Mgr. Jakub Gajdošík
  9. Ing. Boris Virgula
  10. Ing. Vladimír Vranský