Štatút Rady školy pri Strednej priemyselnej škole Jozefa Murgaša, Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Zoznam členov Rady školy SPŠ J. Murgaša:
Rada školy, Štatút rady školy a zápisnice z rady školy

Predseda Rady školy: Ing. Miroslava Slosiarová

  1. Ing. Jozef Dokoupil
  2. Ing. Peter Mydlo, PhD.
  3. Katarína Tomčíková
  4. Jozef Prokein
  5. Ing. Podracký Pavol
  6. Janka Žabková
  7. Ing. Stanislav Riša
  8. Ing. Martin Turčan
  9. Ing. Vladimír Vránsky
  10. Ing. Jakub Gajdošík