Tím Murgašky zvíťazil na Networking Academy Games (NAG 2023)

21. apríla 2023 sa konala študentská súťaž NAG 2023, ktorú organizuje spoločnosť Cisco Systems Slovakia v spolupráci s vysokými školami. Cieľom súťaže je poskytnúť mladým ľuďom príležitosť zabojovať v konkurencii tímov z iných škôl a overiť tak ich vedomosti a schopnosti z oblasti počítačových sietí, ktoré nadobudli počas stredoškolského štúdia.

V tomto ročníku sa podarilo tímu žiakov Ivanovi Lepiešovi, Milanovi Hrkovi a Martinovi Dzurušovi zo IV.B triedy dosiahnuť tie najlepšie výsledky a poraziť tímy z ďalších 22 stredných škôl. Navyše, Ivan Lepšieš získal v kategórii jednotlivcov vynikajúce tretie miesto.

Všetci končia štúdium v odbore informačné a sieťové technológie. Súčasťou odboru je aj Cisco Networking Academy. Program CNA sprostredkuje žiakom informácie z oblasti počítačových sietí a pripravuje ich na získanie medzinárodne uznávaného certifikátu, ktorý zvyšuje ich šance na trhu práce. Študijné materiály a rovnako aj záverečné testy, ktoré žiaci absolvujú na konci každého semestra sú v anglickom jazyku. Ak žiak úspešne absolvuje všetky semestre daného programu, môže sa uchádzať o certifikát CCNA v niektorej z certifikačných inštitúcií na Slovensku i vo svete.

Ako prebiehala samotná súťaž? To opísali členovia víťazného tímu: ,,Na začiatku súťaže nás privítali organizátori a poskytli nám informácie o priebehu súťaže. Následne sme súťažili v dvoch kategóriách, a to ako jednotlivci (kategória UNI), potom ako 3-členný tím (kategória HS3). V kategórii jednotlivcov sme riešili zadanie v simulátore Cisco Packet Tracer, kde bolo našou úlohou nakonfigurovať zariadenia na základe určitých požiadaviek. V kategórii družstiev mal každý člen tímu svoju úlohu, ktorú sme museli ako tím vyriešiť. Na koniec každý z nás robil teoretický test, ktorý mal overiť naše teoretické vedomosti zo sieťových technológií. Všetky zadania a otázky boli na úrovni priemyselnej certifikácie CCNA 200-301. Súťaž bola veľmi zaujímavá a dobre pripravená po technickej aj organizačnej stránke,“ povedali účastníci.

Pretože  štvrtáci o niekoľko dní ukončia stredoškolské štúdium, opýtali sme sa na ich plány a aj na to, ako vnímajú svoje štúdium na SPŠ Jozefa Murgaša.

O niekoľko dní budete maturovať. Naplnila Murgaška vaše očakávania?

Ivan Lepieš: ,,Na Murgaške som získal mnoho cenných vedomostí z rôznych odvetví. Väčšinu získaných vedomostí plánujem v budúcnosti využiť. Som rád, že som sa rozhodol práve pre túto školu.“

Milan Hrk: ,,Keby som si mal znovu vyberať strednú školu, vybral by som si Murgašku.“

Martin Dzuruš: Musím povedať, že naša škola mi dala veľa, prinajmenšom osvietila cestu, otvorila dvere. Skutočne v mojom ponímaní kvalitný základ do budúceho profesionálneho života či vysokú školu. Úprimne, oceňujem prácu väčšiny pedagógov a pedagogičiek na našej škole a hlboko si ju vážim. Som vďačný za moje štyri roky na tejto škole, čo je možno v rozpore s väčšinovým presvedčením, ale ja skutočne som. Škola mi dala priateľstvá, skúsenosti a čo je pre mňa najdôležitejšie, aj veľmi cenné spomienky. Ak by som si dnes znovu vyberal strednú školu, vybral by som si Murgašku, len asi elektrotechniku namiesto IST. To je jediná zmena ktorú by som uskutočnil.“

Budete sa venovať sieťam aj naďalej?

Ivan Lepieš: ,,Sieťovým technológiám sa budem určite venovať aj naďalej, keďže ma zaujíma bezpečnosť počítačových sietí.“

Milan Hrk: ,,Áno, chystám sa ísť študovať informačné technológie aj naďalej. S IT idú siete ruka v ruke.“

Martin Dzuruš: ,,Zistil som, že sieťarina nie je práve moje záujmové spektrum, aj keď nepopieram, že je veľmi užitočné poznať pozadie dátových sietí a technológie za nimi. Chcem sa venovať vývoju hardvéru či už v oblasti dnes tak známej – IOT, alebo iných špecifických industriálnych technológiách. Takže sieťarinu pravdepodobne využijem aj ďalej, no zrejme na úplne iné účely.“

Ďakujeme a prajeme veľa úspechov pri maturite aj v ďalšom štúdiu!