Vedenie školy

Ing. Kamil Kordík

riaditeľ školy

Telefón: 048-472 33 11

E-mail: kordik@spsjm.sk

E-mail: riaditel@spsjm.sk

Ing. Dana Juhásová

zástupkyňa riaditeľa školy pre odborné predmety

Telefón: 048-472 33 30

E-mail: juhasova@spsjm.sk

PaedDr. Lucia Búryová

zástupkyňa riaditeľa školy pre všeobecnovzdelávacie predmety

Telefón: 048-472 33 13

E-mail: buryova@spsjm.sk

Ing. Jana Lubyová

zástupkyňa riaditeľa školy pre ekonomicko-technickú oblasť

Telefón: 048-472 33 14

Email: lubyova@spsjm.sk