SPŠ J. M. je partnerom medzinár. projektu Digital Technologies for Lecturing and Learning – DiT4LL

Vzdelávanie na stredných školách, predovšetkým na školách technického zamerania, musí reagovať na rýchly rozvoj techniky. Nesmie tiež zabúdať na napredovanie informačných technológií. Preto je dobre, že existujú projekty ako Digital Technologies for Lecturing and Learning – DiT4LL. Cieľom tohto projektu je integrovať najnovšie technológie do vzdelávania, podporovať jeho prechod do virtuálneho vzdelávacieho prostredia, a tým zvyšovať záujem o štúdium technických odborov na stredných a vysokých školách.

Projektový tím DiT4LL tvorí 7 partnerských vzdelávacích inštitúcií zo 4 krajín EÚ – Českej republiky, Slovenska, Slovinska a Španielska.

Univerzity vytvárajú učebné materiály a pokročilé softvérové/technologické nástroje pre stredné školy. Aby študijné materiály boli čo najviac prispôsobené požiadavkám stredných škôl, nasleduje ich pilotné testovanie vo vyučovaní. Asociovaným partnerom projektu je aj SPŠ JM a na takomto testovaní sa aktívne podieľa.

V uplynulých týždňoch sa pod vedením piatich pedagógov pilotného testovania zúčastnilo až 259 žiakov našej školy. Žiaci pilotné testovanie absolvovali v rámci predmetov kybernetická bezpečnosť, programovanie, web, PC architektúram a elektroenergetika. Vzdelávacie aktivity sa realizovali na témy:

  • autentifikácia, heslá a digitálne podpisovanie – časť Kryptografia, kyberkriminalita;
  • autentifikácia, heslá a digitálne podpisovanie – časť Identifikácia užívateľa;
  • inteligentná energia a inteligentné siete;
  • zelená energia;
  • smart Energy and Smart Grids;
  • autentifikácia, heslá a digitálne podpisovanie;
  • virtualizácia v praxi.

Výhodou je, že vytvorené materiály sú prístupné pre všetkých tých, ktorých témy zaujímajú. Materiály nájdete na adrese http://techpedia.eu/dit4ll/.

V rámci projektu DiT4LL sa okrem prípravy a overovania učebných materiálov pripravujú aj ďalšie zaujímavé aktivity, ako napríklad virtuálne súťaže alebo výmena študentov a študentiek.

Projekt Digital Technologies for Lecturing and Learning je ďalším z talónu projektov, do ktorých sa naša škola zapája s cieľom poskytovať kvalitné vzdelávanie v oblasti elektrotechniky a informačných technológií.