Súťaž EuroSkills je najväčším podujatím v oblasti odborného vzdelávania v Európe. Koná sa každé dva roky […]
SPŠ J. Murgaša bola poctená ocenením Európskej komisie, cenou EITA – Európska cena za inovatívne vzdelávanie.Spolu […]