SLSP: SK80 0900 0000 0000 5019 0922

Číslo účtu rodičovskej rady je vedený v SLSP.

Dokumenty – šk. rok 2022/2023

Zápis č.1 zo stretnutia členov Rady rodičov 29.9.2022

Príloha A (Rada rodičov 29.9.2022)

Príloha 1 – Čerpanie rozpočtu finančných prostriedkov RZ 2021/2022

Príloha 2 – Návrh rozpočtu 2022/2023

Dokumenty – šk. rok 2021/2022

Zápis č.1 zo stretnutia členov Rady rodičov 23.9.2021

Príloha A (Rada rodičov 23.9.2021)

Príloha 1 – Čerpanie rozpočtu finančných prostriedkov RZ 2020/2021

Príloha 2 – Návrh rozpočtu 2021/2022