Brány Murgašky opustili žiaci a žiačky štvrtého ročníka. Kam smerujú ich kroky?

Na prelome mája a júna 2023 sa naši štvrtáci a štvrtáčky po úspešnej maturite stali absolventmi a absolventkami SPŠ J. Murgaša. Zo 153 štvrtákov a štvrtáčok úspešne ukončilo svoje štúdium 98 % v riadnom termíne. Absolventi a absolventky tak získali úplné stredné odborné vzdelanie vo zvolenom študijnom odbore.

Zaujímalo nás, aké majú absolventi a absolventky plány po ukončení stredoškolského štúdia. Mnohí a mnohé z nich mali už v čase konania maturitných skúšok rozhodnutie o prijatí na vysokú školu ,,doma“, niektorých však prijímacie skúšky iba čakali.

Až 83 % našich absolventov a absolventiek plánuje pokračovať v štúdiu na vysokej škole, väčšina ostáva verná odboru, ktorý študovali na Murgaške. Najväčší záujem je teda o štúdium na vysokých školách technického zamerania. Podrobnosti o plánoch bývalých Murgašákov a Murgašáčok po jednotlivých študijných odboroch si môžete pozrieť na priložených infografikách.

Držíme všetkým palce a prajeme im do ďalšieho života, nielen toho študentského, veľa šťastia a splnenie všetkých snov.