Celoslovenské kolo ONJ 2022/2023

Dňa 27.03.2023 reprezentoval našu školu žiak Samuel Sekereš z III.C na ONJ – celoslovenské kolo. Samuel sa umiestnil na 2. mieste v kategórii 2D.
Sme veľmi hrdí a hrdé na to, že máme žiaka, ktorý nás už druhýkrát reprezentoval na celoslovenskej úrovni v znalostiach NJ. Minulý rok sa umiestnil na 3. mieste.
Svojou húževnatosťou a zanietenosťou pre nemecký jazyk sa posunul o miesto vyššie v čoraz náročnejšej riešiteľnosti úloh v písomnom a ústnom prejave. Veríme, že v nemčine si bude rozširovať svoje vedomosti a znalosti i naďalej a budúci rok nás bude opäť úspešne reprezentovať v ďalších kolách ONJ.
Samuelovi gratulujeme a prajeme mu veľa trpezlivosti pri riešení gramatických úloh z nemeckého jazyka, pretože práve gramatika a pravopis sú oblasťami jazyka, s ktorými sa chce ešte popasovať, ako sám priznáva: ˶Mojím cieľom je nájsť si správnu učebnicu nemeckej gramatiky a prelúskať ju celú.”

Mgr. Patrícia Škultétyová a PK jazyk a komunikácia