Ako skĺbiť vrcholový šport so stredoškolským štúdiom? Alica Poljovková, žiačka III. IT (študijný odbor inteligentné technológie), […]
Vysokou školou, na ktorej plánuje študovať najviac absolventov je Vysoké učení technické v Brne. Aj v predchádzajúcich rokoch […]
Predstavujeme Samuela Sekereša – žiaka III. ročníka odboru elektrotechnika a víťaza popredných priečok celoštátneho kola Olympiády v nemeckom […]
Samuela Šadláka – žiak II. ročníka odboru informačné a sieťové technológie a víťaz celoštátneho kola súťaže ZENIT […]