Samuela Šadláka – žiak II. ročníka odboru informačné a sieťové technológie a víťaz celoštátneho kola súťaže ZENIT […]