31. marca sa konalo krajské kolo prehliadky žiackych prác a projektov po názvom Stredoškolská odborná činnosť. Medzi […]
Dňa 27.03.2023 reprezentoval našu školu žiak Samuel Sekereš z III.C na ONJ – celoslovenské kolo. Samuel […]
Murgašákom schopnosť kriticky myslieť rozhodne nechýba! Potvrdili to i počas víkendu 17. a 18. marca, keď sa po […]
Dňa 8. marca sa konalo v priestoroch Strednej priemyselnej školy Jozefa Murgaša školské kolo prehliadky žiackych študentských […]
Olympiáda z ruského jazyka – školské kolo V závere mesiaca december 2022 sa na Murgaške uskutočnilo školské […]