Konzultačné hodiny pre rodičov

Na základe rozhodnutia vedenia školy má každý rodič možnosť konzultovať s triednym učiteľom alebo s ktorýmkoľvek vyučujúcim počas konzultačných hodín. Konzultácie bude mať každý vyučujúci minimálne dvakrát v mesiaci. Prvý termín v mesiaci je prvá streda. V prípade, že vyučujúci tento deň nebude prítomný v práci, určí si náhradný termín.