Schopnosti kriticky myslieť a posudzovať pravdivosť a relevantnosť informácií sú v súčasnosti výnimočne dôležité. Preto sa veľmi tešíme, že […]
V závere mesiaca apríl sa naši Murgašáci stretli na Zimnom štadióne v Banskej Bystrici a na ľade tvrdo zabojovali […]
Samuela Šadláka – žiak II. ročníka odboru informačné a sieťové technológie a víťaz celoštátneho kola súťaže ZENIT […]