Dnešný deň bol pre našu školu výnimočný! Pustili sme sa do skvelej spolupráce s Fakultou riadenia […]
Súčasná digitalizovaná doba a obdobie pandémie preniesli komunikáciu medzi ľuďmi do online priestoru, čo spôsobilo, že mnoho […]
Týždeň po maturitách si žiaci a žiačky 1.M a 1.IT počas piatej a šiestej vyučovacej hodiny mali […]
V závere mesiaca máj sa piati žiaci III.C zúčastnili dvojtýždňovej praxe v nemeckej firme Kreutzpointner. Jozef Pikula, ktorý […]
Ako skĺbiť vrcholový šport so stredoškolským štúdiom? Alica Poljovková, žiačka III. IT (študijný odbor inteligentné technológie), […]