Aktuality na škole

Počas obľúbeného športového dňa na Murgaške sa žiaci a žiačky mali možnosť zapojiť […]
Záver školského roka nás neodvratne dobehol! V piatok 28. júna sa žiaci […]
,,Počas predposledného školského týždňa sa u nás na Murgaške konala obľúbená akcia  Oktoberfest. […]
V dňoch 26. a 27. júna 2024 sa naši čerství dospeláci – tretiaci – […]
Finále školského roka na Murgaške už tradične nepatrí len uzatváraniu známok, ale […]

Predstavujeme úspešných absolventov a študentov

Predstavujeme – Marek Husenica

Prestavujeme Mareka Husenicu… Je absolventom odboru elektrotechnika v šk. roku 2023/2024. Marek našiel záľubu vo svojom štúdiu, ktorú pretavil do svojich vlastných projektov vo voľom čase. V úvode júna 2024 získal 1. miesto v celoslovenskom projekte Veľvyslanectvo mladých so svojím projektom Regulátor výkonu fotovoltaických panelov.

Marek Husenica, absolvent odboru elektrotechnika v šk. roku 2023/2024

Predstavujeme Najlepšie maturitné práce 2024

Aj tento rok vznikli na našej škole zaujímavé maturitné práce. Niektoré boli odprezentované aj vo vysielaní RTVS. Tie najlepšie nezostávajú zatvorené v priestoroch Murgašky, ale využívajú sa aj v reálnom živote.

Patrik Puškár – tvorca šachového robota SCARA a postupujúci do celoštátneho kola SOČ 2024

Počas svojho štúdia patril medzi tváre, ktoré boli známe väčšine spolužiakov a spolužiačok, pretože často školu reprezentoval na rôznych podujatiach či v televíznom vysielaní. V poslednom ročníku štúdia všetkých zaujal dvomi svojimi projektmi – maturitným projektom šachového robota SCARA a aplikáciou Bite na objednávanie hotdogov v školskom bufete, na ktorej realizácii sa podieľal

Patrik Puškár , študent IV. ročníka odboru inteligentné technológie.

Predstavujeme: Samuel Šadlák

Moja výhra v súťaži pre mňa znamená veľa, nakoľko som len druhák a dokázal som zvíťaziť. Dalo mi to dosť skúseností a informácií o tom, ako môžu prebiehať súťaže, aké komplikácie sa môžu vyskytnúť. Spoznal som veľa super ľudí, naučil som sa rozdeliť si čas na rôzne úlohy, vyskúšal som si pracovať na zadaní pod časovým stresom a podobné.

Samuel Šadlák , žiak II. ročníka odboru informačné a sieťové technológiea.

Alica Poljovková- športová strelkyňa z Majstrovstiev sveta

Zatiaľ môj najväčší osobný úspech bol, keď som sa umiestnila 18. na Majstrovstvách sveta v Egypte v minulom roku. Samozrejme, mojím cieľom je dostať sa jedného dňa na olympiádu a prípadne vyhrať nejakú medailu.

Alica Poljovková , žiačka III. IT, odbor inteligentné technológie technológiea.

Rozhovor s Veronikou Gavalierovou, absolventkou SPŠ Jozefa Murgaša 2018

Vysokou školou, na ktorej plánuje študovať najviac absolventov je Vysoké učení technické v Brne. Aj v predchádzajúcich rokoch tam odišlo študovať viacero Murgašákov a Murgašáčok. Zaujímalo nás, ako sa im na prestížnej vysokej škole darí. S otázkami sme sa obrátili na Veroniku Gavalierovú, ktorá ukončila štúdium na SPŠ Jozefa Murgaša v odbore elektrotechnika v roku 2018. Je úspešnou študentkou, členkou akademického senátu, študentských spolkov a navyše i ambasádorkou pre odbor mikroelektrotechnika a technologie.

Veronika Gavalierová , Absolventka SPŠ J. Murgaša 2018

Samuel Sekereš- víťaz celoštátneho kola Olympiády v nemeckom jazyku

Všetko to v podstate začalo na základnej škole, kde som sa dvakrát po sebe umiestnil na krajskom kole. Následne som sa v prvom ročníku na strednej prebojoval do celoštátneho kola, kde som skončil šiesty. V druhom ročníku prišlo moje prvé ,,väčšie‘‘ víťazstvo, teda tretie miesto na celoštátnom kole. Napokon v marci tohto roka, v treťom ročníku, som sa umiestnil na druhom mieste celoštátneho kola, čo bol zatiaľ môj najväčší úspech.

Samuel Sekereš , študent III. ročníka odboru elektrotechnika.

Vďaka eurofondom sme na Strednej priemyselnej škole Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici zmodernizovali učebne a zakúpili nové technológie.

Ponuka študijných programov

Štúdiom odboru elektrotechnika získa absolvent prehľad o všetkých základných oblastiach elektrotechnickej praxe a počas štúdia si vyberie, v ktorej oblasti elektrotechniky získa širšie vedomosti a zručnosti pre svoje kariérne uplatnenie.

Počas štúdia sa žiak naučí využívať multimediálne zariadenia, je spôsobilý sa uplatniť v komerčnej sfére v grafických, reklamných, reprodukčných, hudobných, rozhlasových a televíznych štúdiách, vo filme, pri tvorbe publikácií, materiálov pre e-learning a virtuálne vzdelávanie.

Počas štúdia sa žiak naučí  ovládať technickú obsluhu PC, konfigurovať, inštalovať   informačné, sieťové a serverové systémy, naučí sa pracovať s operačnými systémami, využívať diagnostické postupy pri odstraňovaní porúch v oblasti hardwaru, softwaru a počítačových sietí.

Odbor vznikol vyváženou kombináciou a mixom odborov elektrotechniky a sieťových technológií. Pridáva počítačovú grafiku, dopĺňa internet vecí (IoT), technológie digitálnej firmy a SMART technológie.

Kam sa môžete dostať? Erasmus+

September, 2022

Október, 2022

Prečo študovať na Murgaške? 

Deň otvorených dverí 2022/2023

Murgaška v číslach

0

študentov

0

študijné odbory 

0

ročná história

0

pedagógov

Projekty a partneri

je partnerom s overenými skúsenosťami v poskytovaní IT riešení určených nielen pre firmy, ale aj pre školy na všetkých stupňoch vzdelávania. V rámci partnerstva so SPŠ Jozefa Murgaša poskytuje spoločnosť GAMO licenciu na softvér TAP System® určený na podporu procesov počas prijímacích pohovorov, najmä ich zautomatizovanie, rýchle spracovanie a objektívne vyhodnotenie testov.