Aktuality na škole

Na prelome mája a júna 2023 sa naši štvrtáci a štvrtáčky po úspešnej maturite […]
Predstavujeme Samuela Sekereša – žiaka III. ročníka odboru elektrotechnika a víťaza popredných priečok […]
1.C a 1.D počas Dňa detí zúčastnili exkurzie banského mesta Kremnica. V […]
V závere minulého týždňa navštívili žiaci a žiačky I.B firmu Previs v Banskej […]
Svoje putovanie štyrmi rokmi stredoškolského štúdia symbolickým zazvonením na odchodový zvonec ukončili […]
V závere mesiaca apríl sa Murgašáci a Murgašáčky vybrali spoznávať Mníchov. Svoje […]
Počas uplynulého piatka sme sa slávnostne rozlúčili s našimi štvrtákmi a štvrtáčkami, […]
Žiaci a žiačky SPŠ JM z tried II.IT, III. IT, IV. C, IV.D – […]
21. apríla 2023 sa konala študentská súťaž NAG 2023, ktorú organizuje spoločnosť […]
Schopnosti kriticky myslieť a posudzovať pravdivosť a relevantnosť informácií sú v súčasnosti výnimočne dôležité. Preto […]
V závere mesiaca apríl sa naši Murgašáci stretli na Zimnom štadióne v Banskej Bystrici […]
Samuela Šadláka – žiak II. ročníka odboru informačné a sieťové technológie a víťaz […]
Vítajte na nových stránkach našej školy

Ponuka študijných programov

Štúdiom odboru elektrotechnika získa absolvent prehľad o všetkých základných oblastiach elektrotechnickej praxe a počas štúdia si vyberie, v ktorej oblasti elektrotechniky získa širšie vedomosti a zručnosti pre svoje kariérne uplatnenie.

Počas štúdia sa žiak naučí využívať multimediálne zariadenia, je spôsobilý sa uplatniť v komerčnej sfére v grafických, reklamných, reprodukčných, hudobných, rozhlasových a televíznych štúdiách, vo filme, pri tvorbe publikácií, materiálov pre e-learning a virtuálne vzdelávanie.

Počas štúdia sa žiak naučí  ovládať technickú obsluhu PC, konfigurovať, inštalovať   informačné, sieťové a serverové systémy, naučí sa pracovať s operačnými systémami, využívať diagnostické postupy pri odstraňovaní porúch v oblasti hardwaru, softwaru a počítačových sietí.

Odbor vznikol vyváženou kombináciou a mixom odborov elektrotechniky a sieťových technológií. Pridáva počítačovú grafiku, dopĺňa internet vecí (IoT), technológie digitálnej firmy a SMART technológie.

Kam sa môžete dostať? Erasmus+

September, 2022

Október, 2022

Prečo študovať na Murgaške? 

Deň otvorených dverí 2022/2023

Murgaška v číslach

0

študentov

0

študijné odbory 

0

ročná história

0

pedagógov

Projekty a partneri

je partnerom s overenými skúsenosťami v poskytovaní IT riešení určených nielen pre firmy, ale aj pre školy na všetkých stupňoch vzdelávania. V rámci partnerstva so SPŠ Jozefa Murgaša poskytuje spoločnosť GAMO licenciu na softvér TAP System® určený na podporu procesov počas prijímacích pohovorov, najmä ich zautomatizovanie, rýchle spracovanie a objektívne vyhodnotenie testov.