20.4. 2023 sa Murgašáci odhodlaní pomôcť dobrej veci vybrali do tried našej školy a do ulíc Banskej […]
Vzdelávanie na stredných školách, predovšetkým na školách technického zamerania, musí reagovať na rýchly rozvoj techniky. Nesmie […]
22. apríl je už od roku 1970 vyhlásený za Svetový deň Zeme. Pri tejto príležitosti sa […]