Olympiáda z ruského jazyka – školské kolo V závere mesiaca december 2022 sa na Murgaške uskutočnilo školské […]
Popoludní 7. decembra prišla na SPŠ Jozefa Murgaša nemecká návšteva. Prišli žiaci, ktorí sa spolu s našimi […]
6. a 7. decembra sa na Strednej priemyselnej škole Jozefa Murgaša opäť konal Deň otvorených dverí, v […]
V novembri sa osem žiakov našej školy zúčastnilo dvojtýždňového pobytu v španielskej  Seville. Pracovali v niekoľkých […]
Dňa 1.12.2022 sa Murgašáci a Murgašáčky zúčastnili okresného kola súťaže LASER-RUN. Úlohou súťažiacich bolo štafetovo prebehnúť 120 […]