V tento deň sa podarili sa dve dobré veci súčasne – škola poskytnutím techniky a personálnym zabezpečením podporila […]
Murgašákom a Murgašáčkam kritické myslenie nie je cudzie. V mesiaci február sme sa preto zúčastnili prednášky Mgr. Petra […]
Spolupráca firiem so školami je obojstranne výhodná. Pre školy je dôležité získavať informácie o tom, čo prax […]
SPŠ Jozefa Murgaša je dobrou voľbou pri výbere strednej školy pre tých, ktorých zaujíma technika alebo […]