Aby sa nám podarilo vybudovať a rozvíjať školu, v ktorej sa budú žiaci a žiačky učiť prostredníctvom najmodernejšej techniky […]