Návšteva pracovísk firmy Thermo Fisher Scientific v Brne a Bratislave

Exkurzie sú významným prostriedkom, pomocou ktorého je možné ukázať žiakom zmysel toho, čo sa učia. Preto sa v závere roka 2022 vydalo 35 Murgašákov do Brna a Bratislavy, kde absolvovali exkurziu na odborných pracoviskách firmy špecializujúcej sa na výrobu špičkových elektrónových mikroskopov a spektrometrov, do firmy Thermo Fisher Scientific. Thermo Fisher Scientific je najväčším výrobcom elektrónových mikroskopov na svete a medzi jej odberateľov patria svetové univerzity, vývojové centrá kozmického, polovodičového či leteckého priemyslu, farmaceutické firmy a biologické laboratória z celého sveta.

Samotné technologické centrum sa nachádza v Brne, kde si žiaci pozreli výrobné priestory. Počas prehliadky sa zoznámili s princípom činnosti elektrónového mikroskopu a spektrometra, procesom ich montáže a kalibrácie. Na začiatku exkurzie sa museli všetci obliecť do špeciálnych kombinéz, pretože výroba prebieha v takmer sterilnom prostredí.

Pobočka v Bratislave sa zameriava na vývoj softvérových aplikácií pre špičkové hmotnostné spektrometre a chromatografy. Tu sa žiaci dozvedeli viac o vývoji softvéru, bez ktorého by vysoko citlivé prístroje nedokázali vykonávať svoju činnosť.

Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša spolupracuje s firmou Thermo Fisher Scientific prostredníctvom Ing. Petra Volšíka, ktorý na SPŠ JM učí programovanie a vedie i krúžok s rovnomenným názvom. Pod jeho taktovkou sa žiaci štvrtého ročníka zdokonaľujú v odbore informačné a sieťové technológie. Žiaci počas hodín programovania s profesionálom získavajú nielen vedomosti, ale sa učia aj to, ako ich využiť v praxi.

Spolupráca s odborníkmi z praxe je prínosom aj pre učiteľov. Vďaka nej sa inovuje obsah vzdelávania tak, aby boli absolventi SPŠ JM pripravení pracovať aj v špičkových firmách.

Ďakujeme firme Thermo Fisher Scientific, že umožnila žiakom vstup do svojich výrobných prevádzok. Poďakovanie patrí všetkým pracovníkom, ktorí žiakov počas exkurzie sprevádzali a odpovedali na ich zvedavé otázky.

Vidieť top technologickú firmu stálo za to!