Olympiáda z ruského jazyka – školské kolo

Olympiáda z ruského jazyka – školské kolo

V závere mesiaca december 2022 sa na Murgaške uskutočnilo školské kolo Olympiády z ruského jazyka v kategórii B1. Uverejňujeme mená súťažiacich, ktorí obsadili prvé tri miesta.

  1. miesto: Tereza Kostiviarová (III.E)
  2. miesto: Martin Doležal (III.D)
  3. miesto: Jakub Kostiviar (IV.A)

Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a výhercom a výherkyniam srdečne blahoželáme.