Prednáška Svet je UNISEX – zobrazovanie mužov a žien v médiách, kinematografií a reklame

Murgašákom a Murgašáčkam kritické myslenie nie je cudzie. V mesiaci február sme sa preto zúčastnili prednášky Mgr. Petra Konečného o kritickom premýšľaní zobrazovania mužov a žien v médiách, kinematografií a reklame, a o tom ako toto zobrazovanie následne ovplyvňuje ich každodenný život.

Prednáška bola venovaná rodovej rovnosti, resp. nerovnosti, ktorá pretrváva aj dodnes. Dozvedeli sme sa napríklad, že ženy, aj napriek tomu, že môžu byť na takej istej pracovnej pozícii ako muži, zarábajú menej. Situácia bola ilustrovaná príkladom – do ženského futbalu sa vkladá menej peňazí, lebo mužský futbal je ,,zaujímavejší”.

Venovali sme sa i rodovým stereotypom. Napr. ženy sú vychovávané a vedené od útleho detstva k tomu, aby boli chudé, venovali sa ,,dievčenským” aktivitám a naopak muži, tí sú vedení k bezemočnosti. Mali by byť ,,tvrdí”, vykonávať fyzicky náročné ,,mužské” práce. Pravda je ale taká, že ženy by nemali byť odrádzané od, napr. športov a muži od, napr. baletu. Ak by sa muž chcel venovať baletu, nemal by byť v spoločnosti vnímaný ako niekto, kto sa venuje ,,ženskej” aktivite, ale ako niekto, kto robí to, čo ho baví. Ak ženu baví cvičiť, nemala by byť kritizovaná spoločnosťou len preto, že je ,,svalnatá, čo nie je babské”.

Počas prednášky sme načreli do mnohých tém a všetky boli zaujímavé, objavné a rozšírili nám obzory. Tešíme sa na ďalšiu!

Tomáš II.M