Sieťari absolvovali workshop s pracovníkom firmy Telecom

Spolupráca firiem so školami je obojstranne výhodná. Pre školy je dôležité získavať informácie o tom, čo prax od budúcich absolventov a absolventiek skutočne potrebuje a očakáva. Firmy sa snažia získať budúcich zamestnancov a zamestnankyne, ktorí a ktoré nedisponujú len dobrými teoretickými vedomosťami, ale už počas štúdia majú reálnu predstavu o tom, čo sa od nich v budúcej profesii bude očakávať. Napriek uvedeným skutočnostiam, nie je takúto spoluprácu jednoduché nadviazať. Často sa to podarí len vďaka tomu, že sa na manažérskych postoch stretneme s bývalými absolventmi a absolventkami Murgašky.

Príkladom je napríklad spolupráca s našim absolventom, Ing. Mariánom Donovalom, pracovníkom firmy Telecom, ktorý pracuje na uzle v Banskej Bystrici.

Vo februári Marián Donoval v priestoroch SPŠ Jozefa Murgaša viedol workshop pre sieťarov zo IV.A a IV.B triedy. V rámci stretnutia im priblížil prácu IT pracovníka v tejto oblasti, ukázal sieťové nastavenia vzdialených zariadení, možnosti a počet pripojených užívateľov a užívateliek, funkcionalitu zariadení a pod. Práca je časovo náročná – je potrebné sa v danej oblasti neustále vzdelávať a vedieť adekvátne riešiť urgentné poruchy a výpadky siete. Pre žiakov to bola mimoriadna príležitosť získať poznatky o prevádzke jednej z najväčších komunikačných sietí na Slovensku.

Tešíme sa, že sa nám podarilo nadviazať na predchádzajúcu spoluprácu s firmou Telecom a mohli sme priblížiť našim žiakom a žiačkam jednu z mnohých pracovných príležitostí pre absolventa a absolventku odboru informačné a sieťové technológie.