Olympiáda z ruského jazyka – školské kolo V závere mesiaca december 2022 sa na Murgaške uskutočnilo školské […]