Štvrtáci sa stali na jeden deň študentami vysokej školy

SPŠ Jozefa Murgaša je dobrou voľbou pri výbere strednej školy pre tých, ktorých zaujíma technika alebo informačné technológie a plánujú po maturite študovať na vysokej škole. Viac ako 90 % absolventov a absolventiek Murgašky pokračuje vo vysokoškolskom štúdiu a väčšina si volí práve technický smer, v rámci ktorého ďalej rozvíja svoje poznatky zo strednej školy.

Aj tento školský rok preto privítali štvrtáci a štvrtáčky všetkých študijných odborov a zameraní možnosť vycestovať na začiatku februára do Žiliny, aby na pôde Žilinskej univerzity absolvovali špecializované cvičenia pod vedením vysokoškolských pedagógov a pedagogičiek.

Každému odboru a zameraniu boli na mieru ušité cvičenia, ktoré štvrtákom a štvrtáčkam umožnili rozšíriť už nadobudnuté poznatky a zdokonaliť si zručnosti. Stretli sa napríklad s programovaním robotov a aktuátorov, šifrovaním dát a kybernetickou bezpečnosťou, optickými prenosovými systémami. Zoznámili sa s obrazovou a zvukovou technikou v univerzitnom laboratóriu multimediálnych technológií, realizovali cvičenia zamerané na 3D modelovanie, tvorbu hier a mnohé ďalšie.

Cvičenia sa realizovali priamo v špecializovaných laboratóriách a učebniach v campuse univerzity, kde sa žiaci a žiačky mohli cítiť na jeden deň ako vysokoškolské študentstvo a získať tak predstavu o tom, ako by mohlo ich budúce štúdium na Žilinskej univerzite vyzerať.

Prínos spolupráce so Žilinskou univerzitou, ktorej partnerskou strednou školou sme od roku 2018, je obojstranný. Univerzita získava jedinečný priestor motivovať k záujmu o štúdium a poskytnúť aktuálne informácie o ponuke študijných odborov.

Pre našich štvrtákov a štvrtáčky je to cesta, ako sa presvedčiť, že s vedomosťami zo stredoškolského štúdia na SPŠ Jozefa Murgaša majú predpoklady úspešne študovať na Žilinskej univerzite vo zvolenom študijnom odbore, pretože aj keď je väčšina z nich rozhodnutá pokračovať v štúdiu, mnohí a mnohé majú obavy, či náročné štúdium zvládnu.

Veci, s ktorými sa počas cvičení stretli, im už boli známe a aj reakcie prednášajúcich ukázali, že sú žiadanými budúcimi študentami a študentkami univerzity. Cvičenia sa konajú v čase skúškového obdobia, počas ktorého sa im podarí stretnúť aj absolventov a absolventky Murgašky a overiť si, že naozaj sú na štúdium pripravení, aj keď to bez systematickej práce nepôjde.