V závere mesiaca apríl sa Murgašáci a Murgašáčky vybrali spoznávať Mníchov. Svoje dojmy z dvojdňovej exkurzie […]
Počas uplynulého piatka sme sa slávnostne rozlúčili s našimi štvrtákmi a štvrtáčkami, žiakmi a žiačkami 4.A, […]
Žiaci a žiačky SPŠ JM z tried II.IT, III. IT, IV. C, IV.D – PIT si 11.5. mali […]
21. apríla 2023 sa konala študentská súťaž NAG 2023, ktorú organizuje spoločnosť Cisco Systems Slovakia v […]
Schopnosti kriticky myslieť a posudzovať pravdivosť a relevantnosť informácií sú v súčasnosti výnimočne dôležité. Preto sa veľmi tešíme, že […]
V závere mesiaca apríl sa naši Murgašáci stretli na Zimnom štadióne v Banskej Bystrici a na ľade tvrdo zabojovali […]
Samuela Šadláka – žiak II. ročníka odboru informačné a sieťové technológie a víťaz celoštátneho kola súťaže ZENIT […]
20.4. 2023 sa Murgašáci odhodlaní pomôcť dobrej veci vybrali do tried našej školy a do ulíc Banskej […]
Vzdelávanie na stredných školách, predovšetkým na školách technického zamerania, musí reagovať na rýchly rozvoj techniky. Nesmie […]
22. apríl je už od roku 1970 vyhlásený za Svetový deň Zeme. Pri tejto príležitosti sa […]