Upracme Slovensko a Za krajšie mesto

22. apríl je už od roku 1970 vyhlásený za Svetový deň Zeme. Pri tejto príležitosti sa aj Murgaška  rozhodla pripojiť sa k medzinárodnej iniciatíve Upracme Slovensko a k iniciatíve Za krajšie mesto. Hlavným cieľom týchto zaujímavých a užitočných iniciatív je vyčistiť naše okolie a spríjemniť tak životy nás všetkých.

Počas praktických maturitných skúšok našich štvrtákov a štvrtáčok, teda 18. a 19. apríla 2023, žiaci a žiačky 1., 2. a 3. ročníkov priložili ruky k dielu a zapojili sa do čistiacich prác.

Zbierali odpad v rôznych mestských častiach našej krásnej Bystrice. Vyzbieralo sa niekoľko desiatok vriec odpadu, čo svedčí o tom, že sa stále v našom okolí nájdu ľudia, ktorí si prírodu nevedia vážiť a bez hanby znečisťujú životné prostredie. Rukavice a odpadové vrecia nám poskytlo OZ Upracme Slovensko.

Keďže nás bolo dosť veľa, zapojilo sa do našej aktivity aj mesto Banská Bystrica, ktoré nám takisto ochotne poskytlo odpadové vrecia a rukavice. Vedenie mesta Banská Bystrica nám tiež poradilo, v ktorých častiach mesta by aktuálne privítali našu pomoc najviac.

Do podobných aktivít sa ochotne zapojíme aj v budúcnosti, no veríme, že vriec plných odpadu bude čoraz menej a menej.

Popri skrášľovaní verejného priestoru a pomáhaní mestským inštitúciám počas aktivít Za krajšie mesto sa niektorí žiaci 2. ročníka zabavili aj vo Verejnej knižnici Mikuláša Kováča, kde pomáhali zveľadiť okolie jednej z pobočiek knižnice a taktiež pomohli pri balení kníh do obalov pre ďalších čitateľov a čitateľky.