Súčasná digitalizovaná doba a obdobie pandémie preniesli komunikáciu medzi ľuďmi do online priestoru, čo spôsobilo, že mnoho […]
Týždeň po maturitách si žiaci a žiačky 1.M a 1.IT počas piatej a šiestej vyučovacej hodiny mali […]
V závere mesiaca máj sa piati žiaci III.C zúčastnili dvojtýždňovej praxe v nemeckej firme Kreutzpointner. Jozef Pikula, ktorý […]
Ako skĺbiť vrcholový šport so stredoškolským štúdiom? Alica Poljovková, žiačka III. IT (študijný odbor inteligentné technológie), […]
Vysokou školou, na ktorej plánuje študovať najviac absolventov je Vysoké učení technické v Brne. Aj v predchádzajúcich rokoch […]
Na prelome mája a júna 2023 sa naši štvrtáci a štvrtáčky po úspešnej maturite stali absolventmi a absolventkami SPŠ […]
Predstavujeme Samuela Sekereša – žiaka III. ročníka odboru elektrotechnika a víťaza popredných priečok celoštátneho kola Olympiády v nemeckom […]
1.C a 1.D počas Dňa detí zúčastnili exkurzie banského mesta Kremnica. V rámci exkurzie mali naši […]
V závere minulého týždňa navštívili žiaci a žiačky I.B firmu Previs v Banskej Bystrici, ktorá sa zaoberá […]
Svoje putovanie štyrmi rokmi stredoškolského štúdia symbolickým zazvonením na odchodový zvonec ukončili v piatok 19. mája žiaci […]