Pohľad späť – veľkonočná tvorivá dielňa

Veľká noc sa nevyhla ani Murgaške. Žiaci a žiačky pri príležitosti pripomenutia si veľkonočných sviatkov prišli so spásonosnou myšlienkou: oživiť slovenské tradície, vydolovať zo seba všetko kreatívne a v neposlednom rade sa uliať z niektorej hodiny.

Niektorí organizátori zo žiackych radov, učitelia a mentori boli svedkami úžasných vajíčkových kreácií, všetko hýrilo farbami, zlatom, striebrom, nálepkami a hlavne netradičnými nápadmi v duchu znovuoživenia tradícií.

Vrátiť sa tak o 100 rokov dozadu, nevieme veru, či by ľud tušil, kam až povedie ľudská tvorivosť a fantázia… Ale nech, bola to úžasná zábava…