Deň narcisov 2023

20.4. 2023 sa Murgašáci odhodlaní pomôcť dobrej veci vybrali do tried našej školy a do ulíc Banskej Bystrice rozdávať žlté narcisy – symboly Ligy proti rakovine.

Vďaka týmto mladým ľuďom a jemným kvetom sa v tento deň zmenila Bystrica na mesto plné pozitívnej energie. Pevne veríme, že sme aj my, Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, prispeli svojou troškou k tomu, aby sa niekomu zmenil život.

Murgašáci, ďakujeme!