Rozhovor s Veronikou Gavalierovou, absolventkou SPŠ Jozefa Murgaša 2018

Vysokou školou, na ktorej plánuje študovať najviac absolventov je Vysoké učení technické v Brne. Aj v predchádzajúcich rokoch tam odišlo študovať viacero Murgašákov a Murgašáčok. Zaujímalo nás, ako sa im na prestížnej vysokej škole darí. S otázkami sme sa obrátili na Veroniku Gavalierovú, ktorá ukončila štúdium na SPŠ Jozefa Murgaša v odbore elektrotechnika v roku 2018. Je úspešnou študentkou, členkou akademického senátu, študentských spolkov a navyše i ambasádorkou pre odbor mikroelektrotechnika a technologie.

Veronika, stredoškolské štúdium si ukončila pred piatimi rokmi, takže dnešní žiaci a žiačky ťa už nepoznajú. Môžeš sa nám stručne predstaviť?

Som absolventka SPŠJM, ako už ste spomenuli, no a v  súčasnosti sa pripravujem na štátnice  a myslím, že až bude tento rozhovor zverejnený už budem Ing., dúfajme. J

Študujem na FEKTe, teda na Fakulte elektrotechniky a komunikačních technologií, čo je  fakulta vysokej školy VUT v Brne (CZ). V súčasnosti ma mohli žiaci a žiačky Murgašky stretnúť na rôznych Gaudeámoch alebo priamo u nás na DOD. Na strednej som bola aktívna v študentskej rade a inak som, úprimne, známkami neexcelovala. Zúčastnila som sa nejakých súťaží, športových súťaží a asi si ma väčšina zapamätala preto, že som bola v ročníku jediná elektrotechnička.

Ako spätne hodnotíš štúdium na Murgaške? Nebolo ťažké študovať elektrotechniku v prevažne chlapčenskom kolektíve?

Naopak, ja nezvládam čisto ženské kolektívy, takže mi to celkom vyhovovalo. A asi sa mi nikdy ani nestala nejaká nepríjemná situácia, prečo by som to mala považovať za náročné. Mala som pocit, že sme si rovní. Teda až na telesnú výchovu… Tam boli tendencie mať nulté hodiny telesnej výchovy iba pre ženy. Nič proti slečnám, ale futbal či floorbal sa mi proste hral lepšie s chalanmi. J

Na čo z čias stredoškolského štúdia rada spomínaš?

Z toho, čo môžem pustiť do éteru, je rozhodne život na internáte, život po škole a prestávky vo všeobecnosti. Inak teda rozhodne Majáles. Mám hromadu zážitkov, ktoré som získala vďaka tomu, akú partiu tvoril celý ročník, nielen moja trieda. Bavili sme sa jednoducho každý s každým a to bolo bezprecedentné.

Takže na ľudí, na zážitky. Mám skvelé spomienky. No a človek by sa čudoval, ale rada spomínam aj na rôzne učivo zo strednej, najmä z elektrotechniky. Až ma občas prekvapí, koľko si toho z ,,elektra“ pamätám a fakt sa mi to hodí. Už ma to párkrát na skúške zachránilo.

Odporučila by si absolventom a absolventkám Murgašky štúdium na VUT? Sú podľa teba dobre pripravení na náročné štúdium?

Rozhodne áno, som absolventkou elektrotechniky, študujem teda na FEKTe, avšak môj spolužiak (tiež elektrotechnik) sa rozhodol ísť cestou ,,strojáriny“ na FSI a titul Bc. Má už tiež úspešne za sebou. Samozrejme nemožno zabudnúť na FIT (fakultu informatiky), na ktorej poznám taktiež mnoho úspešných študentov či študentiek. Čo sa pripravenosti týka, myslím, že Murgaška dá dobré základy, avšak na VŠ sa na nich začne stavať hneď od začiatku. Ja sama som pár nocí prebdela nad matikou či fyzikou, ale to k vysokej škole patrí.

Z našej školy odchádza do Brna v tomto školskom roku takmer 30 žiakov  a žiačok štvrtého ročníka. Čo by si poradila budúcim prvákom a prváčkam na VUT?

Nevzdať to! Štúdium na vysokej škole je rozhodne oveľa náročnejšie než to, čo mohli zažiť doposiaľ na strednej. Určite prídu momenty, keď to bude také ťažké, že človek už nebude chcieť pokračovať, ale drvivá väčšina neúspechu na VUT pramení z toho, že študenti a študentky odídu z vlastnej vôle. V prípade, ak by to bolo príliš náročné, je potrebné nahlas povedať a úprimne si priznať, že pokračovať ďalej v štúdiu na VŠ nie je cesta pre mňa. Toto je možno ešte ťažšie rozhodnutie, avšak niekedy jediné správne. Žiaľ, človek sa na vysokej škole stretne s tlakom okolia, možno tlakom od rodičov, a potom stačí málo k nešťastným riešeniam takých situácií, ktoré v skutočnosti riešením nie sú.

Robíme dosť veľký servis pre našich budúcich študentov a študentky, máme ambasádorov a ambasádorky na každý bakalársky odbor (môžu im klásť rôzne dotazy k štúdiu či ubytovaniu) a tiež máme študentský spolok (Studenti pro studenty), ktorý ich nikdy nenechá ,,v štichu“.

Taktiež organizujeme perFEKTstart, teda víkend pred začiatkom prvého semestra prejdeme so študentmi a študentkami ich rozvrh, a tak podobne, aby sa nestratili. Koná sa festival Hudba z FEKTu. Vtedy hneď v prvý týždeň dostanú od dekana voľno, aby sa mohli spoznať s ostatnými. A mnoho ďalších akcií a vedomostných či športových súťaží, aby to štúdium zvládali.

Jednoducho, u nás majú vždy nejakého rovesníka či rovesníčku, ktorý a ktorá im pomôže vyriešiť akýkoľvek problém a nikdy sa u nás nebudú cítiť osamelo. Náš spolok má priame prepojenie na pani prodekanku a pána dekana, takže problémy sa riešia naozaj efektívne, ak to je potrebné. 

A na záver, aké máš plány po ukončení vysokoškolského štúdia?

Už mám podpísanú zmluvu v korporáte. Síce ma to počas štúdia tiahlo na doktorát, avšak teraz sa moje priority trochu posunuli. Takže si momentálne nelámem hlavu nad integrálmi, ale nad ubytovaním a budúcnosťou. J

Ďakujeme za rozhovor a prajeme veľa úspechov!