ERASMUS+ Sicília

13.3.-2022- 25.9.2022

Žiakom a žiačkam Murgašky bolo v prvých týždňoch školského roka umožnené zúčastniť sa na projekte Erasmus+, ktorý sa tento rok konal na Sicílii, v meste Catania. Ich spoločným cieľom bolo v Catanii zistiť, aké je pracovať v zahraničí, získať skúsenosti s prácou v kolektíve ľudí s inou kultúrou a popri tom všetkom navyše aj nadobudnúť nové vedomosti v odboroch, ktoré študujú.


Mobility Erasmus+ sa zúčastnilo spolu desať žiakov a žiačok z 3. a 4. ročníka, konkrétne siedmi žiaci z odboru elektrotechnika a jeden žiak a dve žiačky z multimédií. Počas dvoch týždňov pracovali vo firmách Euromecc S.R.L. a Grafiche Greco. Pobyt sa niesol v duchu nových skúseností, nezabudnuteľných zážitkov, spoznávania nových ľudí, prekrásnej kultúry, architektúry, výletov a samozrejme, vynikajúceho jedla.


„Získali sme mnoho pracovných skúseností, naučili sme sa pracovať i napriek jazykovej bariére, ktorá bola dosť veľká, ale všetci boli veľmi milí a ochotní, a nemali problém zapojiť nás do práce.“

                                                                                                                                                                                                 Timotej Ziman, 3.E

Vo firme Grafiche Greco získavali nové vedomosti žiaci a žiačky multimédií, pracovali s grafikou, dizajnom a tlačou. Naučili sa pracovať s veľkoformátovou tlačou, tvorbou dokumentácií a diplomových prác. Taktiež dizajnovo spracovali reklamné plagáty, pozorovali prácu grafického dizajnéra v praxi, sledovali komunikáciu so zákazníkmi a technicky spracovávali dokumenty podľa požiadaviek zákazníkov.


Elektrotechnici pracovali vo firme Euromecc, ktorá sa zaoberá výrobou miešacích strojov. Na ovládanie týchto zariadení vo firme používajú PLC, s ktorými sa mali možnosť v rámci svojej práce stretnúť aj naši žiaci. Okrem tohto tiež skladali kontrolné elektrické obvody podľa schém. Tretiakom táto príležitosť priniesla priamy pohľad na veci, ktoré sa budú v rámci pododboru PIT učiť. Všetci si vyskúšali aj prácu so schémami v cudzom jazyku a pracovali tiež na výrobkoch, ktoré budú priamo použité v reálnych strojoch. Bola to pre nich obrovská skúsenosť priamo z praxe.


Pobyt v Catanii však nebol len o práci, ale aj o spoznávaní miestnej kultúry a krajiny na ostrove Sicília. Už od prvých chvíľ sme boli očarení miestnou architektúrou. Najväčšmi nás prekvapil štýl šoférovania Talianov, ale po pár dňoch sme si na to zvykli. Hneď v prvý deň sme si zorganizovali prehliadku mesta. Videli sme mestské kultúrne pamiatky, ako napríklad Porta Garibaldi, Teatro antico, Castello Ursino, Piazza del Duomo, prešli sme klasickým sicílskym trhom, ktorý bol plný stánkov či už s jedlom, šperkami, oblečením, suvenírmi, ale aj so školskými potrebami a so všetkým, na čo ste si len spomenuli. Objavovanie mesta a všetkých zákutí pokračovalo počas celého pobytu. Nádherným miestom bola aj Basilica Catedrale Sant’Agata (Katedrála sv. Agáty). Navštívili sme miestne pláže, okúsili sme aj to, aké slané je miestne more, videli sme krásy Syrakúz, mesta Noto, a za spomenutie stojí i mesto Aci Trezza a hrad Aci Castello.


Tieto dva týždne boli plné nádherných miest, ale aj spoznávania sicílskej kultúry a oboznamovania sa s miestnymi zvykmi. Krásnym ukončením tohtoročnej mobility bol výlet na najvyššiu sopku v Európe, Etnu, s výškou 3357 m.n.m. Catania je veľmi prekrásne a čarovné mesto. Všetci sme veľmi vďační, že sme mohli byť súčasťou tohto projektu a zažiť nezabudnuteľné dva týždne na Sicílii.


Na záver by sme sa chceli poďakovať vedeniu školy, vďaka ktorému bolo možné projekt Erasmus+ uskutočniť, pánovi učiteľovi Gnebusovi, ktorý nás sprevádzal a dával na nás počas celého pobytu pozor, a taktiež všetkým, ktorí boli súčasťou tohto nezabudnuteľného projektu. Všetkým budúcim účastníkom a účastníčkam zároveň odkazujeme, aby si to užili naplno až do poslednej chvíle. Ak sa vám takáto možnosť naskytne, určite ju prijmite.


Bol to neskutočný zážitok!
                                                                                                                                                                                       Tereza Kostiviarová, III.E