Predstavujeme – Marek Husenica

Prestavujeme Mareka Husenicu… Je absolventom odboru elektrotechnika v šk. roku 2023/2024. Marek našiel záľubu vo svojom štúdiu, ktorú pretavil do svojich vlastných projektov vo voľom čase. V úvode júna 2024 získal 1. miesto v celoslovenskom projekte Veľvyslanectvo mladých so svojím projektom Regulátor výkonu fotovoltaických panelov.

Marek, vyhral si 1. miesto v celoslovenskom projekte Veľvyslanectvo mladých. Bol to 14. ročník zameraný na tematickú oblasť energetickej gramotnosti. Čo ťa motivovalo zapojiť sa do súťaži?

Na projekte som pôvodne pracoval iba pre domáce využitie, ale po úspechu na súťaži SOČ ma p. učiteľka Škultétyová motivovala, aby som projekt posunul aj do Bratislavy.

Predstavil si projekt z elektrotechniky, ktorý mal zvýšiť efektivitu solárnych panelov. Bližšie to bol – Regulátor výkonu fotovoltaických panelov. Priblíž nám svoju prácu.

Úlohou mojej práce bolo monitorovať elektrickú energiu, ktorú dokážu solárne panely vyrobiť, a zjednodušene povedané, uskladniť ju ako teplo.

Svoj projekt si prezentoval v anglickom jazyku. Pri víťazstve zrejme hrala rolu aj vynikajúca úroveň tvojej angličtiny. Znamená to teda, že práca poputuje aj niekam ďalej, do zahraničných firiem?

Projekt som síce prezentoval v anglickom jazyku, nakoľko boli porotcovia z rôznych krajín EU, ale po súťaži som o projekte komunikoval iba zo slovenskými firmami, ktoré táto problematika zaujala.

Aké boli kritériá pre hodnotenie projektov v tvojej kategórii?

Hodnotila sa prezentácia projektu, jeho inovatívnosť a použitie v praxi. K práci som vypracoval aj podrobnú dokumentáciu, ktorá bola taktiež hodnotená.

Ako dlho si sa venoval príprave projektu a napísaniu práce?

Projekt bol dlhodobou záležitosťou, pracoval som na ňom asi 7 mesiacov. Písanie práce bolo jednoduchšie, pretože som iba opísal praktickú časť projektu.

Momentálne si už absolventom Strednej priemyselnej školy J. Murgaša, plánuješ svoju budúcnosť na vysokej škole?

Áno, momentálne som prijatý na Vysoké učení technické v Brne a plánujem študovať na Fakulte informatiky VUT.

Marekovi na jeho nasledujúcej ceste želáme mnoho úspechov.

Bolo nám cťou!