Murgašáci sa vybrali do Nemecka- Erasmus

Päť Murgašákov sa v rámci programu Erasmus zúčastní praxe v nemeckom meste Burghausen. Sú to žiaci II.C Dominik Sabacký a Jakub Veselovský, žiak II.D Ondrej Barto a žiaci III.C Marek Husenica, Samuel Korytár. Naši šikovní Erasmáci do Nemecka vyrazili 16. októbra plní očakávaní, chuti naučiť sa niečo nové a odhodlania spoznať cudziu krajinu. Prax bude trvať až do 28. októbra a my sme zvedaví a zvedavé, s akými dojmami a skúsenosťami sa vrátia na Murgašku.


Pred cestou sa osobne stretli s predstaviteľmi firmy Kreutzpointner, ktorí ich oboznámili s podrobnosťami a podmienkami praxe. Firma Kreutzpointner sa zameriava na elektrotechniku, priemyselné technológie, sieťové technológie, inteligentné inštalácie.


Práca, ktorú budú žiaci počas Erasmu vykonávať, súvisí s výučbou Strednej priemyselnej školy Jozefa Murgaša. Načrú do sféry elektrotechniky a zamerajú sa aj na sieťové technológie. A nielen to… V rámci praxe sa budú žiaci zdokonaľovať taktiež v nemeckom jazyku, získajú užitočné skúsenosti priamo z praxe, oboznámia sa s novými technológiami a budú mať možnosť vyskúšať si prácu v zahraničí.


Týmto by sa chceli všetci zúčastnení žiaci poďakovať hlavne pani učiteľke Patrícii Škultétyovej, ktorá bravúrne zvládla celú prípravu praxe ich poďakovanie patrí, samozrejme, i vedeniu školy.Pobyt v Burghausene