Erasmus+ v Brne – príležitosť získať nové skúsenosti

Už po tretíkrát v tomto školskom roku vycestovali žiaci a žiačky našej školy do zahraničia. V rámci mobility programu Erasmus+ deväť žiakov a žiačok zo študijných odborov Informačné a sieťové technológie a Inteligentné technológie strávili 10 dní v Brne. Cieľom mobility bolo absolvovanie kurzu kybernetickej bezpečnosti na Střední škole informatiky, poštovnictví a finančnictví.

Voľba tejto školy bola jasná, pretože je v nej vybudované Junior centrum excellence pre kybernetickú bezpečnosť. Ide o špecializované výukové centrum, kde sa kybernetická bezpečnosť vyučuje podľa osnov Network Security Monitoring Cluster s dôrazom na uplatnenie technológií používaných v praxi.

V rámci školenia sa každý deň sa venovali inej problematike, napr. kryptografii, správe operačných systémov Linux a Windows Server 2019, šifrovaniu a dešifrovaniu súborov. Taktiež kybernetickej bezpečnosti – príkladom phisingu a riadeniu rizík. Získané vedomosti si žiaci a žiačky overovali prostredníctvom samostatne riešených úloh.

Pre žiactvo odborov zameraných na informačné technológie bolo veľmi zaujímavé, že mohli nazrieť aj do zákulisia správy učebne s oddelenou infraštruktúrou vybavenou špičkovými technológiami.

Posledný deň kurzu bol venovaný nácviku ovládania dronov.

Spolu so žiactvom sa tejto mobility zúčastnili aj traja pedagógovia, ktorí tiež absolvovali časť kurzu. Získané vedomosti a zručnosti budú implementovať do vzdelávania na SPŠ JM.

Súčasťou programu Erasmus+ nie je iba nadobúdanie vedomostí či zručností, ktoré žiakom a žiačkam umožnia lepšie sa presadiť v profesionálnej kariére, ale aj spoznávanie nových krajín, miest a nadväzovanie kontaktov. Preto program pre žiactvo poslednou hodinou v škole nekončí. Popoludní spoznávali Brno, jeho pamiatky a zaujímavé miesta. Navštívili Technické múzeum, ZOO či Vida park – zábavný vedecký park pri brnenskom výstavisku, ale aj divadelné predstavenie.

Veľmi zaujímavá bola návšteva technickej pamiatky 10-Z Bunker, pôvodne protiletecký kryt, dnes sprístupnený verejnosti a tiež Labyrintu pod Zelným trhom – labyrintu chodieb a pivníc osem metrov pod dlažbou námestia s ukážkami života v stredoveku, keď sa namiesto chladničiek používali pivnice.

Zážitkom bola tiež 3D projekcia vesmíru a planét v Planetáriu Brno, kde séria špeciálnych projektorov v kombinácii s desiatkami počítačov dokáže zobraziť na projekčnej ploche s priemerom 17 metrov prekvapivo verný obraz vesmíru v rozlíšení 25 miliónov pixelov.

V čase osobného voľna mali žiaci a žiačky priestor preskúmať uličky centra mesta či zahrať si bowling alebo únikovú hru.

Svoje dojmy z pobytu v Brne zhrnul za všetkých Lukáš Harťanský:

,,V Brne som sa toho veľa naučil. Bola to výborná skúsenosť. Spoznal som super ľudí a porovnal som to, ako prebieha výučba v Česku a na Slovensku. Ďakujem škole a programu Erasmus+, že som sa mohol zúčastniť tejto mobility a určite ju odporúčam aj ostatným študentom.“