V polovici mája, pred maturitnými skúškami, sa triedy 2.M, 2.C a 1.A zúčastnili prednášky z dejín Ameriky. […]
Súťaž EuroSkills je najväčším podujatím v oblasti odborného vzdelávania v Európe. Koná sa každé dva roky […]
SPŠ J. Murgaša bola poctená ocenením Európskej komisie, cenou EITA – Európska cena za inovatívne vzdelávanie.Spolu […]
V úvode školského roka 2023/2024 žiaci 2.C navštívili Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici. Zoznámili sa […]
Po dvoch mesiacoch prázdnin sme sa 4. septembra opätovne stretli v priestoroch našej Murgašky. V prvý […]
Murgašákom história nie je ľahostajná a chcú sa o nej dozvedieť viac. To platí nielen pre […]
SPŠ Jozefa Murgaša je dobrou voľbou pri výbere strednej školy pre tých, ktorých zaujíma technika alebo […]
Milí študenti, ak máte kreatívneho a technického ducha a máte chuť na pekný priestor v KRUHU, […]
V novembri sa osem žiakov našej školy zúčastnilo dvojtýždňového pobytu v španielskej  Seville. Pracovali v niekoľkých […]
Dňa 1.12.2022 sa Murgašáci a Murgašáčky zúčastnili okresného kola súťaže LASER-RUN. Úlohou súťažiacich bolo štafetovo prebehnúť 120 […]