Návšteva Múzea SNP – 2.C

V úvode školského roka 2023/2024 žiaci 2.C navštívili Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici. Zoznámili sa s expozíciou – Slovensko v protifašistickom hnutí odporu Európy v rokoch 1939-1945.

Žiaci mohli vidieť autentické predmety, ktoré boli súčasťou vojenskej výzbroje vojakov počas prvej a druhej svetovej vojny. Boli to vojenské uniformy, rôzne druhy zbraní, ale aj predmety bežných ľudí, ktorých postihla vojna.