V novembri sa osem žiakov našej školy zúčastnilo dvojtýždňového pobytu v španielskej  Seville. Pracovali v niekoľkých […]
Dňa 1.12.2022 sa Murgašáci a Murgašáčky zúčastnili okresného kola súťaže LASER-RUN. Úlohou súťažiacich bolo štafetovo prebehnúť 120 […]