Prednáška o amerických dejinách – Boj amerických kolónií za nezávislosť

V polovici mája, pred maturitnými skúškami, sa triedy 2.M, 2.C a 1.A zúčastnili prednášky z dejín Ameriky. Téma bola obsiahla – Boj amerických kolónií za nezávislosť.

Týmto napínavým obdobím, keď sa britské kolónie v Severnej Amerike snažili o vytvorenie vlastného štátneho zriadenia, zákonov a ústavy nás sprevádzal skvelý historik a univerzitný učiteľ Mgr. Patrik Kunec, PhD., ktorý láskavo prijal naše pozvanie a poctil nás svojou návštevou.

Prednáška bola pútavá – videli sme aj listiny s podpismi (samozrejme, nie originály) a krátke videá, ktoré nás preniesli do atmosféry tej doby, obáv a strachu zo zvratov a novátorských myšlienok 18. storočia.

Sme radi, že všetko dobre dopadlo, ďakujeme za toto obohatenie našich vedomostí a za poučnú prednášku Katedre histórie UMB. Veľmi radi si vypočujeme prednášky od historikov tejto katedry aj v budúcnosti.