Po dvoch mesiacoch prázdnin sme sa 4. septembra opätovne stretli v priestoroch našej Murgašky. V prvý […]