V polovici mája, pred maturitnými skúškami, sa triedy 2.M, 2.C a 1.A zúčastnili prednášky z dejín Ameriky. […]