V máji 2024 sa naši žiaci a žiačky z odborov elektrotechnika a multimédiá zúčastnili zahraničnej mobility Erasmus+ […]
Prestavujeme Mareka Husenicu… Je absolventom odboru elektrotechnika v šk. roku 2023/2024. Marek našiel záľubu vo svojom štúdiu, […]