Aj tento rok vznikli na našej škole zaujímavé maturitné práce. Niektoré boli odprezentované aj vo vysielaní […]
Patrik Puškár je žiakom štvrtého ročníka študijného odboru inteligentné technológie. Počas svojho štúdia patril medzi tváre, […]
Na Slovensku si dňa 28. marca už tradične pripomíname Deň učiteľov. Vďaka našim úžasným žiakom a […]