Záver školského roka nás neodvratne dobehol! V piatok 28. júna sa žiaci a žiačky s pedagogickým […]
27. júna 2023 sa uskutočnila exkurzia odborných učiteľov a učiteliek SPŠ J. Murgaša a SOŠ elektrotechnickej v Banskej Bystrici […]
Finále školského roka už tradične na Murgaške nepatrí len uzatváraniu známok, ale nesie sa aj v športovom […]