Športový deň Murgašky 2023

Finále školského roka už tradične na Murgaške nepatrí len uzatváraniu známok, ale nesie sa aj v športovom duchu. O tom, že Murgašáci a Murgašáčky majú okrem technického nadania talent aj na rozličné športy, sa každoročne presviedčame okrem hodín telesnej výchovy na Športovom dni Murgašky!

V posledný júnový týždeň sa teda škola, telocvičňa, okolité ihriská a park premenili na športový raj, kde žiaci a žiačky súťažili v disciplínach: volejbal, basketbal, vrh guľou, beh (1-2 km), skok z miesta, bedminton, skok cez švihadlo, stolný tenis a bicyklovanie. V jednotlivých športoch celkovo súťažilo 286 žiakov a žiačok. Celé podujatie sa konalo pod taktovkou našich telocvikárov a telocvikárok, ktorým pomáhalo 30 žiackych dobrovoľníkov a dobrovoľníčok.

Všetky praktizované športové disciplíny mali aj svojich víťazov či víťazky. Za každé víťazstvo sa pripisovali body tej triede, z ktorej žiak či žiačka pochádzal/a. Víťaznou triednou tohto ročníka Športového dňa Murgašky sa stala trieda 1.C s celkovým počtom bodov 32. Na druhom mieste sa umiestnila trieda 1.A s počtom bodov 29 a tretiu priečku obsadila 2.A s počtom bodov 24.

Aj aktuálny ročník Športového dňa Murgašky sa tešil veľkým pochvalám a za aktívnu účasť všetkým blahoželáme i my. Tešíme sa na nasledujúci ročník!