Koniec roka 2022/2023

Záver školského roka nás neodvratne dobehol! V piatok 28. júna sa žiaci a žiačky s pedagogickým zborom v tomto školskom roku videli naposledy a v posledný školský deň si so sebou domov odniesli vysvedčenia.
K záveru roka neodmysliteľne patrí aj bilancovanie. Počas slávnostného ukončenia školského roka boli teda ocenení a ocenené aj najlepší žiaci a najlepšie žiačky z jednotlivých tried. Oceňovalo sa za vynikajúci prospech – samé jednotky, za rôznorodú a aktívnu reprezentáciu školy v rozličných oblastiach či za reprezentáciu školy v rámci projektu Show Your Talent. Ocenený bol i najlepší žiak školy, ktorým sa tento rok stal Samuel Šadlák z II.B za všestrannú reprezentáciu školy a za 1. miesto na celoštátnom kole v súťaži ZENIT.
Ďakujeme všetkým za aktívnu prácu počas školského roka a pevne veríme, že cez prázdniny načerpáte mnoho síl do nasledujúcich školských dní!